FANDOM


Yan Dere
Student Info
Role Student
Class Unknown
Club Unknown
Age 18
Persona Devoted
Crush Unknown
Strength Unknown
Appears Unknown

Yan Dere is an OC created by Jackboog21.

Personality

Yan is a yandere, similar to Ayano Aishi.

Relationships

Kuu Dere

One of her cousins.

Tsun Dere

Another cousin.

Navigation

Jackboog21's OCs
Fujimotos
Rina FujimotoRiko FujimotoYume FujimotoYukiko FujimotoTakashi FujimotoBosenga FujimotoMiko Fujimoto • Unknown Cousin • Father of Rina, Riko, and Yume
Main Characters
Riko FujimotoRina FujimotoChie SuzukiAkiko Kato
Secondary Characters
Momoka KuchikiIchiro YamamotoKatsu MatsumotoKoibita Kobacho
Rivals
Deforuto MotoHason ShitahanaYume FujimotoPotato-kun
Friends of Rivals
Kimi MoriKohana GadenHonoka Saito
Shared
None
Foods
Potato-kunPumpkin-chanPotato-Pumpkin-Salad-chan-kun
Parodies
Kellie KaypoppRikia AichikiIchino MurasakiYagi MamaDormru KyandiJunki AkimiSharotto Yujin
Jokes
Kitino AshiInina LuanGina LuanBosenga Fujimoto
Adopted
Amashi NijiroDormru KyandiJunki AkimiPlayer-kun (Dansei Shujinko)
Others
Ryota HashimotoAiko GotoEiko YoshidaKo NakajimaAkihiko ItoYuichi InoueSuzu ChibaAzumi OkamotoTetsuo FujitaYo Mama (Anatano Okasan)Kea ResuAka MojiMukan ShinYan Dere
Non-Students
Josei KashuNim